การช่วยเหลือความเป็นอยู่ของประชาชนใน Malta

NGDO

สิ่งหนึ่งที่ประเทศมอลตาต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้คือเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศที่มีปัญหาในเรื่องของความยากจนเป็นหลัก ไม่ใช่แค่รัฐบาลของมอลตาเพียงอย่างเดียวที่มองเห็นปัญหาตรงจุดนี้ แต่สังคมภายนอกเองก็พอจะรับรู้ได้เช่นเดียวกันว่าความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศมอลตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นัก ซึ่งปัญหามันก็ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านขึ้นอยู่กับว่าใครจะเจอสภาวะปัญหาในรูปแบบใด ทั้งนี้ก็มีการพยายามให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนี้อย่างไม่ขาดสาย อาจเรียกได้ว่าทุกฝ่ายก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยทีเดียว

การช่วยเหลือด้านต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศมอลตา

อย่างที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าการที่ประชาชนในประเทศมอลตามีปัญหาในเรื่องของความยากจน ซึ่งมันเกิดขึ้นจากหลากหลายกรณีทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อต้องการให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในมอลตาดีขึ้น

  1. รัฐบาลพยายามที่จะสร้างกฎหมายพร้อมกับพยายามโน้มนาวให้กลุ่มเอกชนผู้จ้างงานทั้งหลายเพิ่มอัตราจ้างแรงงานจากเดิมที่จะไม่รับคนที่มีอายุเกษียณกับเด็กเข้าทำงาน ก็ให้เปลี่ยนเป็นการหางานที่คนเหล่านี้สามารถทำได้ให้เขาทำไป เนื่องจากว่าหากพวกเขาไม่มีรายได้แน่นอนว่าย่อมเป็นปัญหาของประเทศที่ทำให้เกิดคนจนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  2. จากการทีขาดแคลนในเรื่องของวัสดุ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในบ้านก็มีหลายฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐของมอลตาเองหรือจากองค์กรนานาชาติต่างๆ ทำให้ประชาชนของมอลตาพอจะมีวัสดุต่างๆ ในการนำไปสร้างบ้านเรือนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้งานกัน
  3. รัฐบาลพยายามที่จะจัดสรรความต้องการพื้นฐานให้กับเหล่าประชาชนของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคม การศึกษา ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล เพราะสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะเกิดความเท่าเทียมขึ้นกับประชาชนทุกคนในประเทศ รัฐบาลเองจึงค่อยๆ พยายามทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสามารถมีชีวิตที่ดีได้
  4. การสร้างรายได้ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมันอาจยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนเพราะคำว่ารายได้ของแต่ละคนก็มีที่มาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะทำรายได้อะไรให้กับตัวเองได้บ้าง อย่างไรก็ตามมีความพยายามที่จะจัดสรรรายได้สำหรับคนทำงานในลักษณะเดียวกันให้ได้สิ่งต่างๆ เท่าเทียมกัน

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นความช่วยเหลือเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวมอลตาเองรู้สึกว่าพวกเขาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ด้วยการมีสิ่งต่างๆ ที่พึงมีเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต แล้วจากนั้นจึงค่อยๆ พัฒนาด้วยความสามารถของตัวเองต่อไป

 

http://staff.um.edu.mt/aabe2/A5.htm