ความสำคัญของทะเล Mediterranean ที่อยู่ติดกับประเทศ Malta

Malta เป็นประเทศแบบหมู่เกาะ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศอิตาลี อีกทั้งยังตั้งอยู่ใจกลางทะเล Mediterranean อีกด้วย โดย Mediterranean เป็นทะเลขนาดใหญ่อยู่คั่นระหว่างทวีป คือ คั่นกลางทวีปยุโรปซึ่งอยู่ทางเหนือ , ทวีปแอฟริกาที่อยู่ทางใต้ และทวีปเอเชียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก มีขนาดกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้านตารางกิโลเมตร คำว่า Mediterranean ในภาษาอังกฤษ มาจากภาษาละตินคือคำว่า Mediterraneus แปลว่า ‘ภายในแผ่นดิน’ หรือแยกออกมาเป็นคำได้ ดังนี้ Medius ‘กลาง’ terra ‘แผ่นดิน, โลก’ ส่วนในภาษากรีกใช้ว่า “mesogeios”

ทะเลแห่งจัดว่าเป็นชุมทางสำคัญของโลก ซึ่งในอดีตมนุษย์เผ่าพันธุ์ต่างๆ ล้วนเดินทางผ่านไปผ่านมาตลอดระยะเวลา แต่ถึงแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาถึง 5,000 ปี แต่ทุกวันนี้ทะเล Mediterranean ก็ยังเป็นชุมทางสำคัญ ในการการเดินทางของมนุษย์อยู่ เพียงแต่ลดความสำคัญลงมาเพียงเล็กน้อยจากในอดีต

มีอารยธรรมจำนวนมากที่ก่อตัวขึ้นและดำรงอยู่อย่างช้านานรอบๆ ทะเล Mediterranean ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัย Babilonia และยุคอียิปต์โบราณ หรือประมาณ 5,000 ปี ก่อนคริสตกาล แต่ความสำคัญของอารยธรรมที่ยกฐานะของ Mediterranean ให้เป็นดินแดนเอก นั่นก็คืออารยธรรมกรีกโบราณ และอารยธรรมโรมัน จนกระทั่งอารยธรรมกรีกโบราณกับโรมันได้หลอมรวมตัวเข้าด้วยกัน พร้อมนำไปสู่ประชาธิปไตย

แต่ความรุ่งโรจน์ดังกล่าว ก็ไม่ได้เป็นตัวหลอมรวมของมนุษย์เผ่าพันธุ์ต่างๆในบริเวณนั้น เนื่องจากทางด้านเหนือของ Mediterranean ผู้คนนับถือคริสต์ แต่ทางใต้และตะวันออกผู้คนนับถือบูชาอิสลาม ส่วนทางด้านตะวันออกก็ยังมีปราการของศาสนาฮิบริวตั้งอยู่ด้วย จากความเชื่อแตกต่างกันนี้ จึงเป็นตัวสร้างความขัดแย้ง อันนำมาซึ่งศึกสงครามการสู้รบยาวนานตลอดกว่า 5,000 ปี ด้วยเหตุนี้ Mediterranean จึงกลายเป็นดินแดนหลายภาพลักษณ์ จากปัจจุบันที่เราเห็นมันก็คือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่ง โดยมี ท้องฟ้าสีคราม , อาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งโบราณสถานที่สวยงาม ในย่าน Mediterranean อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยประวัติของเมืองเหล่านี้ล้วนเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองในอดีต โดยเมืองสำคัญๆที่รู้จักกันดี เช่น

  • กรุง Rome
  • กรุง Athens
  • เมือง Sparta
  • เมือง Petra
  • เมือง Antioch
  • เมือง Marseilles รวมทั้งเมืองอื่นๆอีกมากมาย

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Malta ซึ่งตั้งอยู่ในทะเล Mediterranean มีอารยธรรมเก่าแก่ยาวนาน นับตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ หรือ ประมาณ 5200 ปีก่อนคริสตกาล มีหลักฐานการเริ่มตั้งถิ่นฐานจากชนกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากทะเลทางเกาะ Sicilyของประเทศอิตาลี ดังจะเห็นได้จาก “วิหารศิลา” ซึ่งตั้งอยู่ในที่พื้นโล่งกว้าง อันเป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 4800 ปีก่อนคริสตกาล นอกจากนี้ยังมีการปรากฏถึงการทำพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับความตายซึ่งเริ่มขึ้น ณ วิหารศิลาแห่งนี้ด้วย