จัดอันดับเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Green Land-Baffin

‘เกาะ’ ไม่ได้หมายถึงพื้นที่เล็กๆเสมอไป หากแต่เกาะที่เราจะนำมาเสนอ ต่อคุณผู้อ่านกันในวันนี้ หาใช้เกาะเล็กๆไม่ แต่เป็นเกาะขนาดใหญ่อาณาเขตกว้างขวาง น่าเดินทางไปเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆ

จัดอันดับ 5 เกาะขนาดใหญ่สุดในโลก

  1. 5. เกาะBaffin ประเทศ Canada 507,451 ตารางกิโลเมตร

เกาะBaffin คือ เกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ Canada อีกทั้งยังเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ของโลก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ Green Land มีหิมะโปรยปรายอยู่ทางเหนือของเกาะ มีเมืองสำคัญคือ Iqalui

  1. 4. เกาะ Madagascar , สาธารณรัฐ Madagascar 587,713 ตารางกิโลเมตร

เกาะ Madagascar มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐ Madagascar ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้กับ Mozambique อุดมไปด้วยสายพันธุ์พืช , สัตว์ร้อยละ 5 ของโลก ประกอบด้วยสัตว์หรือพืชเฉพาะถิ่นถึง 80 % สัตว์ที่มีชื่อเสียง คือ ตัว Lemur , ตัว Fossa ซึ่งกินเนื้อ , นก 3 ตระกูล และต้น Baobab 6 ชนิด

  1. 3. เกาะ Borneo , ประเทศมาเลเซีย , บรูไน และ อินโดนีเซีย 748,168 ตารางกิโลเมตร

เกาะ Borneo มีอาณาเขตอยู่ในทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย , บรูไน และ อินโดนีเซีย โดยเกาะ Borneo เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ คือภูเขา Kinabalu ประเทศมาเลเซีย มีความสูงถึง 4,101 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

  1. 2. เกาะ New Guinea , ประเทศอินโดนีเซียและ Papua New Guinea 786,000 ตารางกิโลเมตร

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับการแบ่งแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ ในประเทศออสเตรเลีย ณ ปัจจุบันคือช่องแคบ Torres Strait ซึ่งจมลงสู่ทะเล 5,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยอาณาเขตทางด้านตะวันตกเป็นดินแดนของประเทศอินโดนีเซีย ทางด้านพื้นที่ทางตะวันออกของเกาะมีเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ของรัฐเอกราช Papua New Guinea ด้วยความสูงถึง 4,884 เมตร ของยอดเขา Puncak Jaya ทำให้เกาะ New Guinea ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นพื้นแผ่นดินขนาดใหญ่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก

  1. 1. Green Land , 2,130,800 ตารางกิโลเมตร

Green Land เป็นเกาะขนาดใหญ่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณ ณ มหาสมุทร Atlantic พบกับมหาสมุทร Arctic ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดทั้งแผ่น โดยมีทะเลขนาดมหาศาลคอยล้อมรอบเกาะอยู่ ด้วยเหตุนี้บริเวณ ชายฝั่งจะมีอุณหภูมิต่ำอยู่ตลอดเวลา ด้วยสภาพที่ตั้งจึงทำให้ Green Land มีอากาศหนาวเย็นแบบ Arctic สมัคร betflik

แผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่นี้ มีอาณาเขตกว้างวางปกคลุมพื้นที่ถึง 1,833,900 ตารางกิโลเมตร หรือมีจำนวนเท่ากับพื้นที่ทั้งหมด 85 % ของ Green Land นอกจากนี้ยังขยายไปถึง 2,500 กิโลเมตร จากทิศเหนือ ไปจรดทางใต้ อีกทั้งยังมีความกว้างกว่า 1,000 กิโลเมตร เมื่อนับจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ณ ทางตอนกลางของเกาะ มีแผ่นน้ำแข็งแผ่นใหญ่ ที่มีความหนามากกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็น 10 % ของอาณาเขตทั้งหมด