ต้อนรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อสิริมงคลที่ดี

เป็นเวลานานมาแล้วในประเทศไทย ที่เราจะพบเห็นเป็นประจำว่าในช่วงคืนวันสิ้นปีของทุกครั้ง ที่จะมีผู้คนพากันไปเข้าวัดเพื่อร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี ยิ่งถ้าเป็นวัดชื่อดังก็ยิ่งมีคนไปมากเป็นหลายร้อยจนถึงหลักพัน ล้นออกมานอกอุโบสถ

แม้ว่าในปัจจุบัน คนหนุ่มสาวจะเริ่มห่างเหินจากวัดไปบ้าง แต่ถ้าเราได้ลองไปเข้าวัดชื่อดังหลายแห่งในวันสิ้นปี ก็จะพบว่า มีคนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยเลยครับที่มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีด้วย รวมถึง คนวัยกลางคน ผู้เฒ่าผู้แก่ เด็กเล็ก ที่จะมาร่วมสวดมนต์ไปด้วยกัน แล้วในวัดหลายแห่งทุกวันนี้ก็มีระบบบริหารจัดการที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันอย่างดีด้วย

จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ ในระยะหลังๆเราจะพบว่า พระที่ได้นำสวดมนต์ตามลำดับเสร็จแล้ว มักจะตามด้วยการเทศน์ โดยนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีในบทสวดหรือในพระไตรปิฎกมาเทศน์เป็นภาษาไทย เป็นแบบที่คนทั่วไปฟังแล้วรู้เรื่องมากขึ้น เข้าใจง่ายมากขึ้น ไม่ใช่เทศน์เป็นภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนในบทสวดมนต์ปกติ แล้วหลายเรื่องที่พระเทศน์นั้น สามารถนำมาใช้เตือนสติพวกเราทุกคนในชีวิตประจำวันได้ อย่างน้อยที่สุด ก็ช่วยให้คนที่ไม่ค่อยได้เข้าหาธรรมะในเชิงปฏิบัติ ได้รับรู้ว่า แต่ละวัดยังมีการมุ่งเผยแผ่ธรรมะให้ผู้คนได้เริ่มคิดวิเคราะห์ตามแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สติกับชีวิต และมีความสุขสงบมากขึ้นได้จริงๆ

ในหนังสือธรรมะของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ในหนังสืออมตะธรรม ได้กล่าวว่า

“การสวดมนต์มีประโยชน์มาก เพราะเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไร พระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันต์อริยะเจ้ามีคุณเช่นไร การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ นั่นคือจะทำให้ท่านเป็นผล จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์”

สำหรับสถานที่เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนหรือผู้ใดก็ตามที่สนใจอยากเข้าร่วมการสวดมนต์ข้ามปี นอกจากตามวัดชื่อดังต่างๆซึ่งค่อนข้างมีการจัดเตรียมระบบอำนวยความสะดวกไว้ค่อนข้างดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่อุ่นใจได้คือเรื่องของความปลอดภัยสำหรับท่านสุภาพสตรีหรือคนชราที่จะไปสวดมนต์ในยามวิกาลแล้วต้องเดินทางกลับเพียงลำพัง ยังมีอีกที่หนึ่งซึ่งคนในเมืองกรุงเทพฯอาจจะสามารถเข้าไปพบความสงบได้ท่ามกลางเมืองใหญ่ นั่นคือที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

ซึ่งล่าสุดที่ผ่านมานี้ เพิ่งได้มีการจัดงานเทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ข้ามปีพ.ศ.2560 ผ่านพ้นไป ทั้งนี้ผู้สนใจก็สามารถไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันในปีถัดไปได้ครับ เพราะนอกจากการสวดมนต์ข้ามปีแล้ว ยังมีกิจกรรมเชิงธรรมะอีกหลายอย่างให้แต่ละท่านได้เข้าร่วมเพื่อเจริญสติ และรับพรปีใหม่จากพระภิกษุสงฆ์ ให้ได้เป็นพลังใจที่จะใช้ชีวิตในปีถัดไปอย่างผู้มีสติ แม้ว่าจะพบอุปสรรคปัญหาในชีวิต ก็มีหลักยึดเหนี่ยวไว้ได้ครับ