ประเทศอิตาลีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Malta

ประเทศอิตาลีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Malta

กรุง Valletta เป็นเมืองหลวงของ Malta ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป เลยลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี เชื้อชาติมีการผสมกันระหว่าง อาหรับ , อิตาเลียน , สเปน , อังกฤษ ภาษาราชการ ได้แก่ภาษา Malti และอังกฤษ ประชากรส่วนใหญ่สามารถพูดได้ทั้ง 2 ภาษา รวมทั้งภาษาอิตาลีด้วย อาจจะกล่าวได้ว่าประเทศนี้มีการผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลาย แต่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากวัฒนธรรมของอิตาลีกับอังกฤษ

ย้อนไปในอดีต Malta ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1801 จนกระทั่งได้รับการปลดปล่อย เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1964 โดยได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันประเทศรวมทั้งเรื่องการเงิน ตามข้อตกลงซึ่งมีต่ออังกฤษเป็นเวลา 10 ปี ต่อมา Malta ได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1964 ซึ่งยังคงอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ แต่ในช่วงสงครามเย็น Malta มีรัฐบาลซึ่งมาจากพรรคแรงงาน นำโดยนาย Dom Mintroff โดยมีแนวทางการปกครองแบบสังคมนิยมผสมชาตินิยม จึงดำเนินนโยบายแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างจริงจัง จึงได้ขอยกเลิกข้อตกลงที่ทำไว้กับอังกฤษฉบับ ค.ศ. 1964 และค.ศ. 1972 โดยขอทำสัญญาฉบับใหม่อันมีเนื้อหาในการที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศรวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า Malta จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ เพราะมีฐานทัพ NATO ประจำอยู่ในประเทศของตน ข้อตกลงฉบับใหม่นี้มีระยะเวลา 7 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 – ค.ศ.1979 โดยสรุปคืออังกฤษต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ตั้งฐานทัพ NATO เป็นจำนวนเงิน 14 ล้านปอนด์/ปี ต่อมาเมื่อครบสัญญาในเดือนมีนาคม ค.ศ.1979  รัฐบาล Malta ขอยกเลิกการต่อสัญญาให้เช่าพื้นที่ ส่งผลให้กองกำลังของอังกฤษต้องถอนกำลังออกมา

นอกจากนี้รัฐบาล Malta ยังมีการตกลงเรื่องความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม , เศรษฐกิจ รวมทั้งการค้ากับอีกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา , อิตาลี , สหภาพโซเวียต , จีน และประเทศยุโรปตะวันออกอย่าง ลิเบีย , ตูนิเซีย พร้อมตกลงรับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากประเทศต่างๆ อีกทั้งได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อรับรองความเป็นกลางในการร่วมมือทางการค้ากับนานาชาติ ทำให้ในปี ค.ศ. 1981 สหภาพโซเวียตกับอิตาลี ได้ออกมารับรองความเป็นกลางของ Malta โดยเฉพาะอิตาลีมอบความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการและทางการเงินแก่ Malta เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี อีกทั้งอิตาลียังเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่สำคัญของ Malta อีกด้วย รวมถึงประเทศ ฝรั่งเศส , สหรัฐฯ , เยอรมนี , อังกฤษ นอกจากนี้ Malta สร้างความตกลงร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ในปี ค.ศ. 1970 ที่ได้ต่ออายุมาจนถึงปัจจุบัน ทางด้านเวทีระหว่างประเทศ ปัจจุบัน Malta เข้าไปเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศสำคัญๆ หลายแห่ง เช่น กลุ่มสหประชาชาติ , กลุ่ม 77 , IAEA , OSCE , UNCTAD , UNESCO เป็นต้น