ปัญหาของชุมชนที่ยากจนเกิดจากการติดพนันและสิ่งเสพติด

NGDO

เชื่อว่าปัญหาหนึ่งของทุกๆ ประเทศ ทุกชุมชน หรือทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ส่วนหนึ่งหากเกิดขึ้นจริงมันก็พอจะจินตนาการได้ว่ามีปัจจัยหลักที่คล้ายๆ กันอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของการมียาเสพติดกับการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำให้พื้นที่ไหนหรือบริเวณใดได้รับสิ่งดีๆ กลับมาเลย เช่นเดียวกับคนในชุมชนของประเทศมอลตา ปัญหาอย่างหนึ่งที่พวกเขาได้รับมาตลอดที่เป็นสาเหตุทำให้พวกเขายังคงยากจน มีปัญหาในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตก็มาจากเรื่องของการพนันอย่างบาคาร่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด ซึ่งนั่นส่งผลไปยังพ่อแม่ที่ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้ เมื่อไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ก็จำเป็นจะต้องแยกทางกันไป เด็กที่เกิดขึ้นมาก็กลายเป็นภาระของชุมชนที่จำเป็นต้องหาเงินเลี้ยงดูทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดให้เป็นต้นเหตุของความยากจนได้เลย ที่สำคัญไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นกับการถูกปัญหาของการพนันและสิ่งเสพติดทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องลำบาก คนแก่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีก็เป็นอีกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง นับว่าเป็นสิ่งที่ย่ำแย่อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในมอลตา

ปัญหาความยากจนที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจรวดเร็วเกินไป

ประเทศมอลตาจัดได้ว่าเป็นประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งของทวีปยุโรป เมื่อตอนที่พวกเขาได้รับการประกาศให้เป็นประเทศมันเลยทำให้เหมือนกับว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับประชากรรวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในประเทศแห่งนี้ ทำให้เรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่นั่นกลับกลายเป็นดาบสองคมที่มาทำร้ายกลุ่มชุมชนชั้นแรงงานเข้าอย่างจัง เมื่อกลุ่มแรงงานที่หันมาถูกใช้แรงงานกลับได้ค่าตอบแทนที่ไม่สมน้ำสมเนื้อเหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เกิดเป็นปัญหาให้กับครอบครัวของผู้ใช้แรงงานทั้งหลายที่ไม่สามารถหาเงินมาใช้จ่ายกับครอบครัวได้อย่างที่ควรจะเป็น การเสื่อมไปของผู้คนที่ทำงานก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้สถานะทางแรงงานเกิดความไม่คงเส้นคงวา เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มคนที่รู้สึกว่าไม่ต้องการถูกเอารัดเอาเปรียบ เมื่อเกิดการว่างงานมากขึ้นก็ยิ่งส่งผลไปสู่เรื่องของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายภายในครอบครัวเองก็น้อยลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน นี่จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลของมอลตาจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาเพื่อช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของทุกๆ คนให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ไม่อย่างนั้นการใช้ชีวิตย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าไร้ซึ่งทางออกที่เหมาะสม

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Malta

https://borgenproject.org/poverty-in-malta/