วิธีช่วยลดปัญหาความยากจนในประเทศ Malta

NGDO

พยายามเปลี่ยนวิธีการจ้างแรงงานรูปแบบใหม่

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความยากจนในประเทศมอลตาก็คือเรื่องของอัตราการจ้างแรงงาน สืบเนื่องมาจากว่านายจ้างในประเทศแห่งนี้ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเฉพาะกลุ่มคนที่สามารถใช้แรงงานได้ นั่นก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคน ส่วนกลุ่มคนที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ หรือ กลุ่มเด็กๆ ทั้งหลายจะถูกมองข้ามจากนายจ้างทันทีนั่นส่งผลให้เกิดความยากจนขึ้นกับกลุ่มคนที่มีครอบครัวอยู่ในวัยนี้เยอะ กล่าวง่ายๆ ก็คือ หากครอบครัวไหนมีเด็กหรือคนชราเยอะกว่าคนที่ทำงานได้ก็จะเกิดปัญหาเรื่องความยากจนทันที ด้วยเหตุนี้เองปัจจัยสำคัญของการแก้ปัญหาความยากจนอย่างหนึ่งในประเทศมอลตาก็คือนายจ้างต้องพยายามเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนที่สามารถทำงานได้แม้ว่าจะมีอายุไม่ถึงเกณฑ์หรือเกินจากเกณฑ์ปกติก็ตามที เพราะบางครั้งคนเหล่านี้เขาอาจมีความสามารถไม่ได้ต่างไปกว่าคนในวัยทำงานเลยเพียงแต่เรื่องของอายุมาเป็นตัวปิดกั้นไม่ได้ให้เขาได้ทำงาน เมื่อไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินทองที่จะเอาไว้สำหรับจุนเจือครอบครัว ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่อย่างมากในสังคมของมอลตา นายจ้างจำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อลูกจ้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ประเทศยังคงสามารถเดินหน้ากลายเป็นประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องความยากจนของประชาชนทุกกลุ่ม

การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำและสวัสดิการต่างๆ ให้ดีมากยิ่งขึ้น

ปัญหาเรื่องความยากจนส่วนหนึ่งไม่ว่าประเทศใดก็ตามเกิดจากการที่รัฐบาลจัดสรรสวัสดิการบางอย่างรวมถึงค่าแรงขั้นต่ำให้กับประชาชนในประเทศไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น ประเทศมอลตาเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ปัญหาความยากจนส่วนหนึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลของประเทศยังไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างที่ควรจะเป็น ประเทศมอลตาจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ค่าแรงขั้นต่ำน้อยมากๆ ประเทศหนึ่งหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป นี่จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าหากพวกเขาต้องการหลุดออกจากความยากจนก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารประเทศใหม่ด้วยการวางนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับประชากรในประเทศ รวมถึงสวัสดิการบางอย่างก็ควรต้องให้การสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกัน อาทิ เรื่องเกี่ยวกับการประกันสังคม การรักษาพยาบาล หรือแม้แต่เรื่องของการศึกษา ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนมากกว่าที่เป็นอยู่ ประชาชนในแต่ละประเทศต่อให้มีความรู้ความสามารถมากขนาดไหนแต่ถ้าหากขาดการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐมันก็แทบจะไม่ได้หลงเหลือประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นจากเรื่องของความเก่งกาจทั้งหลาย เมื่อมอลตาเองรู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องความยากจน รัฐบาลจึงถือว่าเป็นผู้ที่ต้องเข้ามาโอบอุ้มและช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นกว่าเดิม

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20100301/local/solutions-to-poverty.296222

 

การจ้างแรงงานรูปแบบใหม่