เกี่ยวกับประวัติในประเทศ Malta

NGDO

ประเทศมอลตาหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ สาธารณรัฐมอลตา เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ 2 เกาะในทะเลเขตเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงที่ชื่อวัลเลตตา ลักษณะของประเทศตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป ใกล้ๆ กับประเทศอิตาลี ถือว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจมากๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานในทวีปยุโรป รวมไปถึงยังเป็นประเทศที่มีการแย่งชิงจากเหล่านักล่าอาณานิคมทั้งหลายอีกด้วย ต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่มีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่

ประวัติศาสตร์ของมอลตา

มอลตาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2344 ก่อนที่จะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2507 ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศรวมถึงเรื่องของการเงินตามข้องตกลงที่ได้ทำเอาไว้กับอังกฤษเป็นระยะเวลารวม 10 ปี เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหประชาชาติตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2507 แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเครือของจักรภพอังกฤษ ในช่วงสงครามเย็นรัฐบาลของมอลตาได้มาจากพรรคแรงงาน ซึ่งค่อนข้างมีความชื่นชอบในระบบสังคมนิยมกับชาตินิยม ทำให้ได้จัดสร้างนโยบายประเทศด้วยการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างจริงจัง พร้อมทั้งขอยกเลิกข้อสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับอังกฤษด้วย แต่ขอทำสัญญาใหม่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ามอลตาจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบจากการที่มีฐานทัพของนาโตประจำอยู่ที่มอลตา นอกจากนี้มอลตาเองยังมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า กับหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ อิตาลี สหภาพโซเวียต จีน กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ลิเบีย และตูนีเซีย พร้อมกันนี้ยังยินยอมที่จะขอความช่วยเหลือด้านวิชาการจากการเข้ามาให้ความรู้ของประเทศต่างๆ ด้วย ต่อมามอลตาได้ยอมถอนตัวจากการเป็นสมาชิกไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนับตั้งแต่ยอมเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งจากการที่พวกเขาได้กระทำตรงนี้ทำให้เริ่มมีบทบาทเกี่ยวกับด้านของเศรษฐกิจในทวีปยุโรปมากขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งในด้านการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกันอีกต่างหาก รวมไปถึงยังได้กระทำการอย่างเดียวกันกับประเทศพันธมิตรอื่นๆ ด้วย

แม้ในอดีตดินแดนของประเทศแห่งนี้จะถือได้ว่าเป็นที่ต้องการของเหล่านักล่าอาณานิคมทั้งหลาย แต่เมื่อกาลเวลาหมุนเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ประเทศมอลตาเองก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในประเทศจะต้องให้ความช่วยเหลือ

 

https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศมอลตา