จัดอันดับเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Green Land-Baffin

‘เกาะ’ ไม่ได้หมายถึงพื้นที่เล็กๆเสมอไป หากแต่เกาะที่เราจะนำมาเสนอ ต่อคุณผู้อ่านกันในวันนี้ หาใช้เกาะเล็กๆไม่ แต่เป็นเกาะขนาดใหญ่อาณาเขตกว้างขวาง น่าเดินทางไปเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆ จัดอันดับ 5 เกาะขนาดใหญ่สุดในโลก 5. เกาะBaffin ประเทศ Canada 507,451 ตารางกิโลเมตร เกาะBaffin คือ เกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ Canada อีกทั้งยังเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ของโลก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ Green Land มีหิมะโปรยปรายอยู่ทางเหนือของเกาะ มีเมืองสำคัญคือ Iqalui 4. เกาะ Madagascar , สาธารณรัฐ Madagascar 587,713 ตารางกิโลเมตร เกาะ Madagascar มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐ Madagascar ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ใกล้กับ Mozambique อุดมไปด้วยสายพันธุ์พืช , สัตว์ร้อยละ 5 ของโลก ประกอบด้วยสัตว์หรือพืชเฉพาะถิ่นถึง 80 % สัตว์ที่มีชื่อเสียง คือ ตัว Lemur , ตัว …