About Us

สาเหตุที่เราสร้างเว็บ www.ngdomalta.org ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับสภาวะยากจนใน Malta และช่วยในเรื่องการโดนข่มขี่ในด้านความไม่ยุติธรรมต่อประชาชนใน Malta เว็บไซต์นี้เป็นของเอกชนที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้เห็นถึงความทุ่มเทว่าทางเราตั้งใจที่จะช่วยจริงๆ