เกี่ยวกับประวัติในประเทศ Malta

NGDO

ประเทศมอลตาหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ สาธารณรัฐมอลตา เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ 2 เกาะในทะเลเขตเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงที่ชื่อวัลเลตตา ลักษณะของประเทศตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป ใกล้ๆ กับประเทศอิตาลี ถือว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจมากๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานในทวีปยุโรป รวมไปถึงยังเป็นประเทศที่มีการแย่งชิงจากเหล่านักล่าอาณานิคมทั้งหลายอีกด้วย ต้องบอกเลยว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่มีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ ประวัติศาสตร์ของมอลตา มอลตาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2344 ก่อนที่จะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2507 ซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศรวมถึงเรื่องของการเงินตามข้องตกลงที่ได้ทำเอาไว้กับอังกฤษเป็นระยะเวลารวม 10 ปี เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหประชาชาติตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2507 แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเครือของจักรภพอังกฤษ ในช่วงสงครามเย็นรัฐบาลของมอลตาได้มาจากพรรคแรงงาน ซึ่งค่อนข้างมีความชื่นชอบในระบบสังคมนิยมกับชาตินิยม ทำให้ได้จัดสร้างนโยบายประเทศด้วยการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างจริงจัง พร้อมทั้งขอยกเลิกข้อสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับอังกฤษด้วย แต่ขอทำสัญญาใหม่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ามอลตาจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบจากการที่มีฐานทัพของนาโตประจำอยู่ที่มอลตา นอกจากนี้มอลตาเองยังมีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า กับหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ อิตาลี สหภาพโซเวียต จีน กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ลิเบีย และตูนีเซีย พร้อมกันนี้ยังยินยอมที่จะขอความช่วยเหลือด้านวิชาการจากการเข้ามาให้ความรู้ของประเทศต่างๆ ด้วย ต่อมามอลตาได้ยอมถอนตัวจากการเป็นสมาชิกไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนับตั้งแต่ยอมเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งจากการที่พวกเขาได้กระทำตรงนี้ทำให้เริ่มมีบทบาทเกี่ยวกับด้านของเศรษฐกิจในทวีปยุโรปมากขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งในด้านการเมือง ศาสนา …

ปัญหาของชุมชนที่ยากจนเกิดจากการติดพนันและสิ่งเสพติด

NGDO

เชื่อว่าปัญหาหนึ่งของทุกๆ ประเทศ ทุกชุมชน หรือทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ส่วนหนึ่งหากเกิดขึ้นจริงมันก็พอจะจินตนาการได้ว่ามีปัจจัยหลักที่คล้ายๆ กันอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของการมียาเสพติดกับการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำให้พื้นที่ไหนหรือบริเวณใดได้รับสิ่งดีๆ กลับมาเลย เช่นเดียวกับคนในชุมชนของประเทศมอลตา ปัญหาอย่างหนึ่งที่พวกเขาได้รับมาตลอดที่เป็นสาเหตุทำให้พวกเขายังคงยากจน มีปัญหาในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตก็มาจากเรื่องของการพนันอย่างบาคาร่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติด ซึ่งนั่นส่งผลไปยังพ่อแม่ที่ไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้ เมื่อไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ก็จำเป็นจะต้องแยกทางกันไป เด็กที่เกิดขึ้นมาก็กลายเป็นภาระของชุมชนที่จำเป็นต้องหาเงินเลี้ยงดูทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดให้เป็นต้นเหตุของความยากจนได้เลย ที่สำคัญไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นกับการถูกปัญหาของการพนันและสิ่งเสพติดทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องลำบาก คนแก่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีก็เป็นอีกคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง นับว่าเป็นสิ่งที่ย่ำแย่อย่างมากต่อการใช้ชีวิตในมอลตา ปัญหาความยากจนที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจรวดเร็วเกินไป ประเทศมอลตาจัดได้ว่าเป็นประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งของทวีปยุโรป เมื่อตอนที่พวกเขาได้รับการประกาศให้เป็นประเทศมันเลยทำให้เหมือนกับว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับประชากรรวมไปถึงผู้ที่ต้องการเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในประเทศแห่งนี้ ทำให้เรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่นั่นกลับกลายเป็นดาบสองคมที่มาทำร้ายกลุ่มชุมชนชั้นแรงงานเข้าอย่างจัง เมื่อกลุ่มแรงงานที่หันมาถูกใช้แรงงานกลับได้ค่าตอบแทนที่ไม่สมน้ำสมเนื้อเหมือนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เกิดเป็นปัญหาให้กับครอบครัวของผู้ใช้แรงงานทั้งหลายที่ไม่สามารถหาเงินมาใช้จ่ายกับครอบครัวได้อย่างที่ควรจะเป็น การเสื่อมไปของผู้คนที่ทำงานก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้สถานะทางแรงงานเกิดความไม่คงเส้นคงวา เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มคนที่รู้สึกว่าไม่ต้องการถูกเอารัดเอาเปรียบ เมื่อเกิดการว่างงานมากขึ้นก็ยิ่งส่งผลไปสู่เรื่องของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายภายในครอบครัวเองก็น้อยลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน นี่จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลของมอลตาจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาเพื่อช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของทุกๆ คนให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ไม่อย่างนั้นการใช้ชีวิตย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าหากว่าไร้ซึ่งทางออกที่เหมาะสม     https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Malta https://borgenproject.org/poverty-in-malta/

เดินป่าออกกำลังกายแถมยังได้สุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

NGDO

การเดินป่าถือเป็นกิจกรรมที่หลายๆ คนนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่หลากหลายประการ เพราะป่าเป็นสิ่งที่อยู่ผูกพันกับมนุษย์โลกทุกคนมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ให้สามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างปกติสุข คิดง่ายๆ ว่าหากไร้ซึ่งป่าไม้มันย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้มากมายแน่นอน เพราะฉะนั้นการเดินป่าก็เปรียบได้กับการได้เข้าไปอยู่กับธรรมชาติ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่จะอยู่คู่กับป่าเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้มากขึ้น เดินป่าที่ดีได้ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย การเดินป่ามันจะต้องมีการวางแผนที่ดีในการเลือกเดิน สิ่งแรกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดของการเดินป่าก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกาย การเดินป่าก็เปรียบเสมือนการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง เหตุผลก็มาจากร่างกายของเราได้มีการขยับเขยื้อนก้าวเดินออกไปอยู่ตลอดเวลา คิดดูง่ายๆ ว่าเดินป่าสัก 2-3 ชั่วโมงก็ต้องรู้สึกเหนื่อยล้ากันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งความเหนื่อยล้าที่ว่านี้มันหมายถึงว่าร่างกายของเราได้มีการออกกำลังกายมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เราเองอาจไม่ได้รู้สึกแบบนั้นสักเท่าไหร่แต่ก็อย่าลืมว่าการเดินป่ามันไม่ใช่เป็นการเดินแบบพื้นเรียบๆ ง่ายๆ แต่เส้นทางในป่ามันก็มีทั้งขึ้นเขาลงห้วยมากมาย สิ่งเหล่านี้เองที่มันช่วยสร้างสุขภาพกายให้กับเรา จากนั้นเมื่อมองมาที่สุขภาพจิตสำหรับคนที่อาจไม่เคยเดินป่าอาจมีความสงสัยว่าบางทีเห็นเดินกันเข้าไปหลายสิบกิโลเมตร ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้ากันบ้างหรือ จริงๆ มันก็เป็นเรื่องปกติที่ร่างกายต้องรู้สึกเพลีย ล้า แต่สิ่งเหล่านี้นักเดินป่าจะไม่ค่อยได้คิดถึงกันมากนักก็เนื่องจากบรรยากาศรอบๆ ระหว่างการเดินป่าเป็นสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะต้องไม่เคยพบเจออย่างแน่นอน ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีเพิ่มออกซิเจนให้กับชีวิตได้อย่างมากมาย สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาจทำให้เราได้รู้สึกตื่นเต้น สนุกสนานในการได้พบพวกมัน ก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจรู้สึกได้ชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่ทำให้สุขภาพจิตดีมากกว่าการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆ คิดเอาง่ายๆ ว่าคนที่เดินป่าส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเดินเข้าไปกี่กิโลเมตรแล้ว แต่ในทางกลับกันมักจะคิดว่าเส้นทางข้างหน้าจะมีอะไรน่าสนุก น่าตื่นเต้น ให้ได้พบเจออีกหรือไม่ ซึ่งความคิดบวกตรงนี้เองมันส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ที่เดินป่าได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นสิ่งที่ทำให้นักเดินป่าทุกคนได้สัมผัสถึงโลกอันสวยงามอย่างแท้จริง